Customer > 공지사항
2017 yido 생활예술 디자이너 모집
관리자 2017.01.23
2559  

 

                      ▶ 모집분야

                           생활예술 디자이너 /경력 3년 이상

 

                       ▶ 모집인원

                           5명

 

                       ▶ 근무지역

                          서울/안양

 

                       ▶ 담당직무

                          생활예술 전반의 작품 디자인 및 제작활동

 

                       ▶ 급여조건

                           면접시 협의

 

                       ▶ 진행방법

                          1차 : 서류전형 / 2차:면접(포트폴리오 지참)

 

                       ▶ 제출서류

                          - 이력서 1부, 자기소개서 1부

                          - 형식이 자유로운 포트폴리오 1부

                          - 경력소개 및 증명서 1부(해당자에 한함) 

 

                       ▶ 우대조건

                          미술대학, 공예, 디자인전공자
                          작가활동 경력자

 

                        ▶ 접수기간

                           1월 30일(월) ~ 2월 5일(일) 까지

 

                        ▶ 접수방법

                           - 이메일 접수 (kimjh@yido.kr
                           - 취업포털 접수(잡코리아, 사람인,아트인잡) 


                           * 문의는 이메일을 이용바랍니다.

 

이도, 이도도자기, 이윤신의이도, yido, 그릇, 도자기그릇, 수공예도자기그릇, 핸드메이드도자기그릇, 명품도자기그릇, 도예아카데미, 도예, 이도콘서트, 이도카페, 플레이팅 (주)이윤신의 이도 대표:이윤신 서울시 종로구 청덕궁길 191 Tel : 02-722-0756 Fax : 02-722-1756 E-mail : yido@yido.kr Copyright 2013 (주)이윤신의 이도, All rights reserved.